Menu

v Starom divadle
Karola Spišáka v Nitre
ŠTÚDIO TATRAKinoklub Nitra podporil

audio_fond
© 2013 Kinoklub Nitra - All rights reserved.

Aktuálne

NAJBLIŽŠIE PREDSTAVENIA:

pondelok
11.12. o 18.00

PÁN REKTOR  //  *SK

PROJEKCIA ZA OSOBNEJ ÚČASTI AUTORA!!!

Bol sám, aby sme my neboli sami. Z vrcholu zostúpil až na dno svojich síl. Hoci skončil vo funkcii rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku, neprestal slúžiť. Tadeusz Zasepa. Pán rektor. Jeho slabé srdce naposledy dotĺklo v milovanom Ružomberku 18. septembra 2016. Rok nato sa k divákom dostáva audiovizuálna spomienka na človeka, pre ktorého „viera a láska znesú všetko. Idú až do večnosti.“ Vo filme spoznáte členov rodiny Zasępovcov, navštívite nielen jeho rodnú Čenstochovú, ale aj miesta, ktoré mal rád, a ľudí, s ktorými spolupracoval – a spoločne premýšľal. A vydáte sa na tú najdobrodružnejšiu životnú cestu – cestu lásky i bolesti. Cestu odpustenia. Réžia: Matúš Demko  (Slovensko, 2017, 60´, 2 €) // UKÁŽKA

1211 8. NR

pondelok
11.12. o 20.00

CESTA ČASU

Fantastická výprava k počiatku všetkého Takmer štyridsať rokov sa vo vizionárskej mysli jedného z najvýznamnejších amerických režisérov Terrenca Malicka rodila myšlienka na ambicióznu esej, ktorá nakoniec dostala tvar filmu Cesta času. Film sa nezaoberá ničím menším ako vznikom, vývojom a zánikom známeho vesmíru, životným cyklom slnečnej sústavy. V centre Malickovej pozornosti pochopiteľne leží evolúcia rôznych živých foriem, ich rozmanitej podoby, premeny od jednobunkových organizmov až po formovanie ľudskej civilizácie. Na tvorbe unikátneho dokumentu sa podieľal celý rad významných osobností vedeckého sveta, paleontológovia, biológovia, astrofyzici z prestížnych centier z celého sveta. Cestou času nás sprevádza poetický komentár slávnej herečky Cate Blanchett. Jej uhrančivý hlas kladie otázky, ktoré  prevádzajú ľudstvo  odjakživa.

(Francúzsko – Nemecko – USA, 2016, 90´, 3 € / 4 €) // UKÁŽKA // ČSFD

Eye Europa Helium Flash Solar Energies Circle Sun Strips Atmosphere

utorok 12.12. o 19.30

ÚPLNÍ CUDZINCI  //  2x PAULO GENOVESE

,,Dramédia italiana o klamstvách, tajomstvách a nevere.“ Každý z nás má tri životy: verejný, súkromný a tajný. Voľakedy boli naše tajné životy ukryté v archívoch našej mysle, dnes v našich SIM kartách. Čo by sa stalo, ak by tieto malé kartičky začali rozprávať? Komediálna dráma Paola Genoveseho  o skupine priateľov, ktorí sa o sebe počas jedinej večere dozvedia viac, než za celý svoj doterajší život…

(Taliansko, 2016, 93´, 3 € / 4 €) // UKÁŽKA // ČSFD

00171_PMM1621 01201_MMP9310 ok kasia ok giallini00501_PMM3384 00516_PMM3315 00814_PMM4631

PROGRAM NA DECEMBER  2017