Správa o činnosti Kinoklubu Nitra za rok 2015

V roku 2015 sme s účasťou Audiovizuálneho fondu prostredníctvom programu 4.3. „Modernizácia vybavenia digitalizovaných jednosálových kín“ realizovali náš projekt Modernizácia projekčnej plochy. Zakúpením nového elektrického výsuvného plátna sa výrazne zvýšila obrazová kvalita projekcií kinoklubu. Zároveň náš partner (Staré divadlo Karola Spišáka) vybavil svoju divadelnú sálu Štúdio Tatra (v ktorej sa projekcie Kinoklubu realizujú) novými čalúnenými sedadlami – čo taktiež zvýšilo komfort aj filmových projekcií.

V roku 2015 Kinoklub Tatra Nitra realizoval spolu 92 predstavení, v rámci ktorých odohral 96 filmov – z toho 91 celovečerných a 5 krátkometrážnych. Z hľadiska filmových druhov sme uviedli 63 hraných filmov, 24 dokumentárnych, 2 animované, 1 bábkový a 2 filmy kombinované animovano-dokumentárne. Celkovo za rok 2015 navštívilo 3987 divákov, pričom 9 predstavení sme realizovali bez vyberania vstupného. Priemerná návštevnosť na jedno predstavenie bola 43 divákov.

Najviac divákov navštívilo tieto tituly: Eva Nová, Amy, Divoké historky a Holub sedel na konári a premýšľal o živote.

Z hľadiska filmovej produkcie (krajiny výroby) sme v roku 2015 realizovali 9 predstavení (9 filmov) z mimoeurópskych krajín (USA, Kanada, Irán, Brazília a Tchaj-wan) a 83 predstavení (87 filmov) z produkcií európskych krajín. V rámci projekcií z európskych produkcií tvorilo 16 predstavení (20 filmov) produkciu slovenskú. V percentuálnom vyjadrení je to 9% mimoeurópskych filmov a 91% filmov európskych produkcií (z toho 21% filmov z produkcie slovenskej). Predstavenia slovenskej kinematografie sme uvádzali v cykle SLOVENSKÉ KINO 2015 a snažili sme sa ich obohatiť aj účasťou hostí. V roku 2015 svoje filmy v programe Kinoklubu osobne uviedli 3 producenti (Barbara Harumová Hessová, Pavol Barabáš a Marko Škop), 5 režiséri (Anna Grusková, Jaro Vojtek, Pavol Barabáš, Dušan Bustin a Marko Škop), 3 scenáristi (Jaro Vojte, Pavol Barabáš a Marko Škop), 4 kameramani (Pavol Barabáš, Dušan Bustin, Jana Mináriková a Ján Meliš), 2 dramaturgovia (Zuzana Liová a František Krähanebiel), 2 strihači (Pavol Harum a František Krähanebiel), 1 distribútor (Silvia Dubecká), 3 herci (Emília Vášáryová, Žofia Martišová a Milan Ondrík).

Niekoľko ďalších údajov z roku 2015 vyjadrujúcich naše spolupráce s inými organizáciami a organizačné i dramaturgické zámery:

 • 2 organizované predstavenia pre stredné školy
 • 9 predstavení za osobnej účasti hostí (celkovo 29 hostí) – z toho 5 predstavení nových slovenských filmov za osobnej účasti tvorcov (celkovo 15 hostí) ; 3 predstavenia cyklu FILM CAFÉ EURÓPA (celkovo 12 hostí) / tematických projekcií európskeho filmu s následnou diskusiou publicistu Juraja Kušnierika a jeho hostí ; predstavenie portrétového filmu v Fedorom Gálom (Vzdálená blízká) uvedený symbolicky 17. novembra za účasti 2 významných hostí (Fedor Gál a Daniel Pastirčák).
 • 225 ľudí si v roku 2015 zakúpilo členský preukaz filmového klubu, ktorý oprávňuje divákov na zľavu zo vstupného.
 • spolupráca s inými organizáciami pri organizovaní filmových prehliadok v priestoroch Kinoklubu: Asociácia Divadelná Nitra – projekcie počas festivalu Divadelná Nitra ; spoločnosť Film Europe – Film café Európa (tematické projekcie s diskusiami), Be2Can (prehliadka súťažných filmov z festivalov v Benátkach, Berlíne a Cannes) a Crème de la crème II. (prehliadka nového francúzskeho filmu) a Scandi (prehliadka severských filmov).
 • spolupráca s festivalom o horách a cestovaní VYSOKÉ HORY NITRA, ktorý 21.11.2015 realizoval v priestoroch kinosály Mestského úradu v Nitre svoj jubilejný 10. ročník
 • Asociácií slovenských filmových klubov sme hmotne i personálne zabezpečovali technickú stránku programovacieho seminára zástupcov filmových klubov z celého Slovenska (5.-7. júna 2015 – hotel Polianka Krpáčovo) – na seminári sa premietlo celkovo 8 celovečerných pripravovaných noviniek ASFK a tri prednášky s obrazovými prezentáciami

Správa o činnosti Kinoklubu Nitra za rok 2014

V roku 2014 Kinoklub Tatra Nitra realizoval spolu 104 predstavení, v rámci ktorých odohral 115 filmových titulov – z toho 98 celovečerných, 2 stredometrážne a 15 krátkometrážnych. Z hľadiska filmových druhov sme uviedli 75 hraných, 34 dokumentárnych3 animované tituly. V roku 2014 sme uviedli z Veľkej Británie aj 1 filmový záznam z koncertu a 2 filmové záznamy divadelných hier. Celkovo za rok 2014 navštívilo 4702 divákov, pričom 17 predstavení sme realizovali bez vyberania vstupného.

Najviac divákov navštívilo filmy: Nymfomanka I.,II., Hrana – 4 filmy o Marekovi BrezovskomVeľká nádhera

Z hľadiska filmovej produkcie (krajiny výroby) sme v roku 2014 realizovali 12 predstavení z mimoeurópskych krajín (USA, India, Palestína, Venezuela, Austrália a Kanada) a 92 predstavení (103 titulov) z produkcií európskych krajín. V rámci projekcií z európskych produkcií tvorilo 20 predstavení (30 titulov) produkciu slovenskú. V percentuálnom vyjadrení je to 10% mimoeurópskych titulov a 90% titulov európskych produkcií (z toho 30% titulov z produkcie slovenskej). Predstavenia slovenskej kinematografie sme sa snažili zabezpečiť účasťou hostí. V roku 2014 svoje filmy v programe Kinoklubu osobne uviedli 4 producenti (Matyáš Príkler, Marian Urban, Pavol Krchňák a Roman Kimlička), 9 režiséri (Ľubomír Štecko, Oľga Záblacká, Ladislav Kaboš, Patrik Lančarič, Jana Čavojská Vladimír Kampf, Jaroslav Vojtek, Robert Slovák a Rastislav Blažek), 1 scenáristka (Lenka Slovák Bónová), 1 kameraman (Viktor Kamenický), 2 distribútori (Tomáš Janísek, Zuzana Hromcová), 2 herci (Vlado Zboroň a Ludwig Bagin) a 1 herečka uviedla dva nové slovenské filmy (Judit Bárdos). V roku 2014 sme boli držiteľmi jednoročnej licencie na využitie DCP playera od spoločnosti Protoway. Celkovo sme realizovali 22 predstavení hraných z DCP bez potreby KDM.

Niekoľko ďalších údajov z roku 2014 vyjadrujúcich naši organizačné a dramaturgické zámery:

 • 6 organizovaných predstavení pre základné a stredné školy s celkovým počtom 800 divákov.
 • 19 predstavení za osobnej účasti hostí (celkovo 53 hostí) – z toho 11 predstavení nových slovenských filmov za osobnej účasti tvorcov (celkovo 20 hostí) ; 5 predstavení cyklu FILM CAFÉ EURÓPA (celkovo 22 hostí) / tematických projekcií európskeho filmu s následnou diskusiou publicistu Juraja Kušnierika a jeho hostí ; 2 projekcie prehliadky Paralelné životy (celkovo 5 hostí) ; 2 predstavenia prehliadky Festival slobody (celkovo 5 hostí)
 • 283 ľudí si v roku 2014 zakúpilo členský preukaz filmového klubu, ktorý oprávňuje diváka na zľavu zo vstupného.
 • spolupráca s inými organizáciami pri organizovaní filmových prehliadok: Asociácia Divadelná Nitra – prehliadka Paralelné životy a projekcie počas festivalu Divadelná Nitra ; Ústav pamäti národa – Festival slobody ; spoločnosť Film EuropeFilm café Európa (tematické projekcie s diskusiami), Be2Can (prehliadka súťažných filmov z festivalov v Benátkach, Berlíne a Cannes) a Crème de la crème (prehliadka nového francúzskeho filmu)
 • pre spoločnosť MANDALA PICTURES sme realizovali v rámci projektu MOBILNÉ KINO v roku 2014 12 projekcií slovenského dokumentárneho filmu FELVIDÉK – HORNÁ ZEM. Projekcie sa realizovali v dedinských kultúrnych domoch Nitrianskeho a Trnavského kraja. Celkovo sa týchto projekcií mimo sídla nášho kina zúčastnilo 740 divákov.

Správa o činnosti Kinoklubu Nitra za rok 2013

Od januára 2013 sa realizácia predstavení FILMOVÉHO KLUBU v Nitre premiestnila do nových priestorov. Vďaka obojstrannému záujmu sme v spolupráci so Starým divadlom Karola Spišáka uzavreli zmluvu o spolupráci pri prevádzkovaní filmového klubu v priestoroch bývalého kina Tatra – v súčasnosti Štúdia Tatra. Prostredníctvom programu 4.2. Digitalizácia kín technológiou E-cinema HD audiovizuálneho fondu sme sa stali jedným z prvých slovenských jednosálových kín vybavených s pravidelnou prevádzkou vybavených projektorom FULL HD, zvukovým systémom DOLBY STEREO 5.1 a z našich vlastných zdrojov sme zakúpili kvalitný počítač a blu-ray prehrávač. Od 10.5.2013 je teda prevádzka Filmového klubu Tatra plne digitalizovaná.

Od septembra 2013 sme sa rozhodli používať univerzálnejší názov KINOKLUB TATRA NITRA, vytvorilo sa vlastné logo kinoklubu a prevádzkuje sa aj samostatná webová stránka www.kinoklubnitra.sk

V roku 2013 Kinoklub Tatra Nitra realizoval spolu 76 predstavení, v rámci ktorých odohral 90 filmových titulov – z toho 76 celovečerných, 2 stredometrážne a 30 krátkometrážnych. Z hľadiska filmových druhov sme uviedli 68 hraných, 33 dokumentárnych, 6 animovaných2 experimentálne tituly. Celkovo za rok 2013 navštívilo 4726 divákov s celkovými hrubými tržbami 7 632 €, pričom 6 predstavení sme realizovali bez vyberania vstupného. Priemerná návštevnosť na jedno predstavenie bola 62 divákov. Najviac divákov bolo na filmoch: Kauza Cervanová, Nový život, Láska, Hon, RenoirZázrak.

Z hľadiska filmovej produkcie (krajiny výroby) sme v roku 2013 odohrali 7 titulov z mimoeurópskych krajín (USA, Japonsko a Južná Kórea) a 83 titulov z produkcií európskych krajín. V rámci projekcií z európskych produkcií tvorilo 39 titulov produkciu slovenskú. V percentuálnom vyjadrení je to 8% mimoeurópskych titulov a 92% titulov európskych produkcií (z toho 47% titulov z produkcie slovenskej). Predstavenia slovenskej kinematografie sme sa snažili zabezpečiť účasťou hostí. V roku 2013 svoje filmy v programe Kinoklubu osobne uviedli 1 producent (Ľubica Orechovská), 11 režisérov (Jana Bučka, Mátyáš Prikler, Anna Grusková, Juraj Krásnohorský, Tomáš Krupa, Robert Kirchhoff, Ivana Šebestová, Juraj Lehotský, Ivan Ostrochovský a Makino Takashi), 1 scenáristka (Marek Leščák), 2 kameramani (Štefan Bučka a Noro Hudec), 1 distribútor (Silvia Dubecká), 3 herci (Milan Ondrík, Ľubo Bukový a Adam Miháľ), 2 herečky (Jana Oľhová a Juliana Oľhová) a 5 účinkujúcich (Miloš Kocúr, Milan Andrašík, Stanislav Dúbravický, František Čerman, Pavol Bedač a Juraj Lachman).

Niekoľko ďalších údajov z roku 2013 vyjadrujúcich naši organizačné a dramaturgické zámery:

 • 3 organizované predstavenia pre základné a stredné školy s celkovým počtom 650 divákov.
 • 14 predstavení za osobnej účasti hostí (celkovo 31 hostí) – z toho 13 predstavení nových slovenských filmov za osobnej účasti tvorcov (celkovo 29 hostí)
 • 200 ľudí si v roku 2013 zakúpilo členský preukaz filmového klubu, ktorý oprávňuje diváka na zľavu zo vstupného.
 • spolupráca s inými organizáciami pri organizovaní filmových prehliadok: Asociácia Divadelná Nitra – projekcie počas festivalu Divadelná Nitra ; Vysoká škola múzických umení – prehliadka 19 titulov školskej tvorby.

História Kinoklubu do roku 2013

Súčasná situácia filmovej kultúry v krajskom meste je alarmujúca. Už niekoľko rokov sú zatvorené tri bývalé 35 mm mestské kiná a tiež amfiteáter. Ponuka komerčného multiplexu je apriori zameraná na produkty masovej kultúry. Jedinou alternatívou programového a systematického uvádzania artových filmových diel so zameraním na európske a slovenské filmy bol FILMOVÝ KLUB NITRA. Ten vznikol v roku 1990 ako iniciatíva študentov Pedagogickej fakulty s cieľom využitia doposiaľ „skrývanej“ a na tieto účely nevyužívanej auly vysokej školy, ktorá čerstvo disponovala 35 mm premietacou technikou. Činnosť tohto FILMOVÉHO KLUBU sa napriek všetkým „vonkajším“ problémom s vývojom kinokultúry po roku 1989 dokázala udržať na svojej úrovni celých 23 rokov bez prerušenia.

VÝZNAM FILMOVÉHO KLUBU A POKRAČOVANIA JEHO ČINNOSTI

Celé obdobie svojej existencie si udržiava v slovenskom kontexte významné miesto a popri dvoch bratislavských filmových kluboch (existujúca Nostalgia a zaniknutý FK 901) je najvýraznejším a najstabilnejším miestom filmovo-klubového hnutia na Slovensku. Filmový klub Nitra vystriedal za obdobie svojej existencie viacero prevádzkovateľov.  Bohatý divácky potenciál v tomto krajskom meste s dvoma univerzitami, ale predovšetkýmneohraničený záujem ľudí, ktorí tvorili programovú profiláciu tohto filmového klubu, vyústili v roku 2003 do založenia občianskeho združenia VERTIGO. Jeho hlavným poslaním a cieľom je byť sprostredkovateľom kvalitnej filmovej kultúry. Jeho založenie bolo v tom období podnietené predovšetkým smútkom zo zúfalého stavu zanikajúcich troch kín v Nitre. Občianske združenie viackrát ponúkalo mestu projekty na podporu záchrany týchto kín. Obdobie stále sa znižujúcej snahy verejných investícií do kultúry sprevádzané aj klesajúcim počtom návštevníkov kín spôsobilo však mestské rozhodnutie o zatvorení kín. Náš FILMOVÝ KLUB celý ten čas kontinuálne pokračoval vo svojej činnosti na pôde Univerzity Konštantína Filozofa. OZ Vertigo v týchto časoch napomáhalo pri získavaní regionálnych grantov na podporu uvádzania európskych filmov vo filmovom klube. Kombinácia dvoch faktorov priniesla od roku 2013 nádej na nové možnosti a riešenie zachovania kontinuity tradície filmovo-klubového hnutia v Nitre a predovšetkým na zásadný účel vzniku nášho OZ. Koncom minulého roka sa v podstate skončila distribúcia a ponuka filmov na 35 mm formáte, zároveň však sa rozšírila ponuka distribučných spoločností s možnosťou uvádzať nové európske a slovenské tituly aj na DVD a Blu-ray.. Od januára 2013 sa preto naše občianske združenie VERTIGO  rozhodlo prevziať prevádzkovanie FILMOVÉHO KLUBU NITRA v spolupráci so Starým divadlom Karola Spišáka v Nitre. V prvej polovici roku 2013 sa nám vďaka gratnu AVF podarilo technicky zabezpečiť možnosti veľkoplošných filmových projekcií a od septembra 2013 otvárame sezónu pod vynoveným názvom KINOKLUB TATRA NITRA.